Portret, Haagse KunstKring, 3 t/m 28 april 2019

Portret, HKK, 3 t/m 28 april

Het onderwerp ‘Portret’ doet recht aan de aard van vereniging de Haagse Kunstkring: een verzameling van opmerkelijke portretten. In concreto is een portret een afbeelding van een gezicht, zoals een selfie, een groepsportret, een staatsieportret. Maar in de diepere betekenis is het een weergave van wat specifiek is aan een persoonlijkheid. En dat kan van alles zijn: diens uiterlijk, lotgevallen, status, maar ook zijn ziel, zijn drijfveren en emoties.
Er doen meer dan zeventig kunstenaarsleden van de Kunstkring. Hun portretten vormen samen een hedendaags portret van onze vereniging. Daarin wordt zichtbaar wat wij aan kwaliteiten en eigenaardigheden in huis hebben en hoe het samengaan van de kunsten in ons DNA is ingebakken.