Haagse KunstKring

HAAGSE KUNSTKRING

Vereniging van kunstenaars en kunstliefhebbers

De Haagse Kunstkring is een vereniging van kunstenaars en kunstliefhebbers die in haar geschiedenis drie eeuwen met elkaar verbindt. Al meer dan 125 jaar organiseert de Kring een veelheid van activiteiten: tentoonstellingen, concerten, lezingen, boekpresentaties, voorstellingen, workshops, excursies, ledenborrels, de maandelijkse aanschuifmaaltijd…

Aan professionele kunstenaars biedt de Haagse Kunstkring op de Denneweg een ontmoetingsplek, podium of expositieruimte en een stimulerende omgeving. Zij ontmoeten collega’s uit dezelfde of andere kunstdisciplines, wisselen met hen van gedachten en inspireren elkaar. Zo is de Kunstkring van oudsher een broedplaats en podium voor vernieuwing en experiment, een productiehuis dat stimuleert, organiseert en ruimte biedt. Daarnaast biedt de Haagse Kunstkring een platform voor gesprekken met kunstlievende leden en andere belangstellenden.