Gedenktekens met de hand gehouwen

Gedenk Mij

Het plaatsen van een grafsteen is een belangrijk moment in de rouwverwerking van een verloren geliefde. U kunt uw eigen idee laten uitvoeren, precies zoals u dat wilt, door een professionele beeldhouwer. Dit zal het verlies verzachten en de gedenkplek persoonlijker maken om naar toe te gaan.

 

 

Voor unieke gedenktekens uit steen gehouwen.

Sytske

Ik heb mij in de loop van de jaren gespecialiseerd in het maken van grafstenen. Dit werk biedt mij erg veel voldoening, ik word in staat gesteld om mijn beroep als beeldhouwer te kunnen uitoefenen en mijn behoefte om met mensen samen te werken wordt tegelijkertijd vervuld. Ik heb in dit werk ervaren hoe belangrijk het is om u te laten bijstaan door iemand die in staat is te luisteren naar wat u wilt, en persoonlijke adviezen te geven. Mijn werkwijze is ambachtelijk, iedere letter die u gezet wilt hebben zal met zorg en aandacht met de hand uit de steen gehouwen worden.

Procedure

Als u advies wilt krijgen over het maken van een persoonlijk grafstenen, bent u welkom op mijn atelier. U kunt uw eigen ideeën kenbaar maken, of u laten adviseren en bijstaan in een ontwerp. Na een ontmoeting zal ik aan de hand van enkele schetsen en schetsmodellen een idee geven over mogelijkheden en materiaalkeuze. Tevens zal ik u een indicatie geven van de totale kosten, de steen (of brons), de belettering (opgehakte- of ingehakte letters), de  aanvraag vergunning, fundering en plaatsingskosten.

Plaatsing

Het hele proces van begin tot aan de plaatsing van het grafsteen wordt door mij verzorgt. Het zoeken naar een gepaste steen, het hakken, letterzetten, de aanvraag van de vergunning. De fundering en plaatsing van de grafsteen geschiedt door derden. Ik heb een vaste relatie met een steenhouwerij die dit professioneel voor mij uitvoert en tevens met een vaste leverancier van stenen, de Beeldhouwwinkel. U kunt alles in mijn handen leggen en tussentijds bent u altijd welkom om het maakproces in mijn atelier te volgen.